Thiên đường và địa ngục – Tâm lý học về 26 loại cảm xúc

Thiên đường và địa ngục – Tâm lý học về 26 loại cảm xúc: Viết về sự tồn tại của cảm xúc trong cuộc sống con người và suy ngẫm về vai trò của cảm xúc trong việc thể hiện nhu cầu của một cá nhân. Và đôi khi nhìn, lắng nghe sâu ta sẽ nhận ra rằng cảm xúc chính là những tín hiệu thông báo cho ta hiểu về chính mình và biết cần phải làm gì đó để thay đổi theo cách phù hợp, tốt đẹp cho cuộc sống của mình.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029822

Kho mượn: MVV.042737; MVV.042738

 

Visits: 11