Luật Công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thi hành năm 2023

🌿🌿Luật Công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thi hành năm 2023: Giới thiệu nội dung Luật Công an nhân dân với những quy định chung và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công an nhân dân; tổ chức của công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; đảm bảo điều kiện hoạt động và chế độ, chính sách đối với công an nhân dân; khen thưởng và xử lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Luật Công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thi hành năm 2023. – Hà Nội : Lao động, 2023. – 154tr. ; 21cm

ISBN: 9786044805597

Số phân loại: 344.597052

Chủ đề: Văn bản pháp luật; Luật Công an nhân dân

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.029991

📒Kho mượn: MVV.043058; MVV.043059

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 18