Phận người miền biên ải

Sách m?i

Ở biên thùy có biết bao chuyện để viết như là buôn lậu, trốn thuế, buôn ma túy, buôn người vẫn thường xảy ra… Nhưng Tác phẩm chỉ tập chung miêu tả, tạo dựng những cảnh gian nan, vất vả của người dân miền biên viễn vì khát vọng đổi đời mà họ đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê mặc dù biết công việc này gặp nhiều rủi ro. Các nhân vật trong tác phẩm tuy mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng đều biết đùm bọc lấy nhau trên đất khách quê người.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028793

Kho mượn: MVV.040687; MVV.040688

 

Visits: 11