Bình Thuận hội tụ tất cả những yếu tố để phát triển

Với những dấu ấn nổi bật kinh tế – xã hội trong giai đoạn (2016 – 2020) đã mở ra cơ hội, Bình Thuận như “chiếc tàu” vươn mình ra biển lớn…
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025
Bước tiến nổi bật qua 5 năm

“Bước vào nhiệm kỳ (2021 – 2025) không ít những khó khăn, thách thức nhưng vị thế, tiềm lực của Bình Thuận đã khác. Nhìn khái quát, 5 năm tới tỉnh có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa…”, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã nhận định như vậy tại Hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2021 và giai đoạn (2021 – 2025) vừa tổ chức mới đây.
Nhìn lại 5 năm qua, có thể thấy, kinh tế tỉnh đã có bước tiến dài. Nổi rõ, kinh tế giai đoạn (2016-2020) GRDP tăng trưởng tốc độ khá cao, bình quân 7,64% (cả nước khoảng 5,9%), đặc biệt có sự bứt phá trong 2 năm 2018, 2019.

————————————————

Visits: 0