Những phụ nữ lao động tài năng

Những phụ nữ lao động tài năng. – Thuận Hải : Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thuận Hải, 1986. – 48tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC. 000416

Tóm tắt:  Giới thiệu với bạn đọc gần xa, một số gương mặt Phụ nữ lao động tài năng tiêu biểu, những tập thể nữ lao động xuất sắc của phụ nữ Thuận Hải. Qua phong trào, các tầng lớp phụ nữ đã trưởng thành nhanh chóng, phát huy tài năng sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Views: 5