Những người dệt nên huyền thoại Tàu không số

Sách m?i

Những người dệt nên huyền thoại Tàu không số: Gồm những câu chuyện về ký ức hào hùng của các cựu binh Đoàn Tàu không số với những chuyến vượt biển đầy hiểm nguy, những cuộc đối đầu sinh tử với kẻ thù vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVN.029117

Kho mượn: MVN.029822; MVN.029823

 

Views: 7