Nguyễn Trãi Quốc âm thi tập

Quyển Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi, nguyên bản bằng chữ nôm trong Ức Trai Tập, quyển VII, số hiệu A. 68 hiện lưu trữ tại Trường Viễn Đông Bác Cổ Hà nội và Thư viện Quốc gia Paris. Là thơ Nôm, thơ tiếng Việt với lời thơ uyển chuyển, dung dị, gần gũi đời thường và gần với nếp cảm nếp nghĩ dân tộc…
Bấm vào  >>Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 30