Người được minh oan

Sách m?i
Người ta ra một bữa tiệc nhỏ trên một con thuyền để bàn bạc những vấn đề mua bán một hòn cù lao. Nhưng mọi việc không suôn sẻ. Ngay sau đó một người bị ngã xuống nước và mất tích.

Tác giả Erle Stanley Gardner đã tạo nên nhân vặt truyền kỳ luật sư Perry Mason, cô thư ký tinh ý Della Street, và viên thám tử tài ba Paul Drake.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028865

Kho mượn: MVV.040834; MVV.040835

 

Visits: 3