Nghệ thuật quản lý khách hàng

Đối với ngành bán lẻ, việc áp dụng các chương trình xây dựng lòng trung thành của khách hàng là cực kỳ khó khăn. Mỗi khách hàng đều có cách làm việc và quan điểm thành công khác nhau trong công việc. Bởi thế mà người bán hàng cũng cần phải biết chăm sóc khách hàng một cách khôn ngoan…

Trình bày khái niệm cơ bản về quản lý khách hàng lớn, làm thế nào để phân biệt khách hàng lớn, làm thế nào để thực hiện tốt các công vệc với khách hàng, làm thế nào để nuôi dưỡng, tăng cường độ gắn bó với khách hàng…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 76