Kỷ niệm ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG MÙNG 10/3


– Lịch sử, ý nghĩa ngày giỗ tổ Hùng Vương.
– Kỷ niệm 2 lần Bác Hồ về thăm Đền Hùng.
– Khắc ghi lời Bác dạy tại Đền Hùng năm xưa.
– Giỗ tổ Hùng Vương bắt đầu từ năm nào?
– Ngày giỗ tổ Hùng Vương.
– Giỗ tổ Hùng Vương – Nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt.
– Giỗ tổ Hùng Vương: Nghĩ suy về sự trường tồn của dân tộc.
– Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.
– Giỗ tổ Hùng Vương sẽ được tổ chức trang nghiêm, an toàn.
– Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020: Không thực hiện một số nghi lễ để phòng, chống dịch Covid-19.
– Giỗ tổ Hùng Vương năm Canh Tý năm 2020 chỉ tổ chức ba lễ chính.
– Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương ở Phan Rí Cửa – Bình Thuận.

>> XEM TOÀN VĂN <<

Visits: 20