Đoàn viên Công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”

Thực hiện Công văn số 99/CĐVC ngày 04/3/2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”. BCH CĐCS Thư viện tỉnh phát động nữ viên chức đơn vị mặc áo dài đi làm ngày 6/3/2020 để hướng ứng sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.

Cán bộ viên chức, người lao động nữ mặc áo dài trong đọc báo buổi sáng đầu giờ

Hoạt động nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy Di sản Việt Nam, hướng tới đề xuất công nhận Áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Tuần lễ mặc áo dài đến công sở cũng góp phần quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

* Một số hình ảnh hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” của đoàn viên công đoàn cơ sở Thư viện tỉnh

Thanh Hiền – Công đoàn Thư viện tỉnh

Views: 21