Dạng bài toán đại số và hình học 7

Dạng bài toán đại số và hình học 7: Gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập và dạng bài tập về số hữu tỉ, số thực, các đại lượng tỉ lệ, biểu thức đại số, một số yếu tố thống kê và xác suất, tam giác, góc, đường thẳng song song,….
Ký hiệu:
TN.006216; TN.006217; TN.006218

 

Visits: 9