Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình huống?

Sách m?i
Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình huống: Chia sẻ bí quyết để tự tin diễn thuyết trong mọi tình huống: Nghệ thuật nói và hùng biện; Lên kế hoạch và chuẩn bị đơn giản; Tự tin và vững vàng tâm lý; Khỏi đầu ấn tượng với người nghe; Cuộc họp chuyên nghiệp với các nhóm nhỏ; Chuyên gia đàm phán và thuyết trình trong các nhóm nhỏ; Kỹ năng sử dụng sức mạnh của giọng nói; kiểm soát không gian của bạn;…

Kí hiệu:

Kho đọc: DVV.029409

Kho mượn: MVV.041920; MVV.041921

 

Views: 0