Làm kinh tế VAC ở Đồng bằng sông Hồng

Mô hình VAC khẳng định là “loại hình kinh tế hộ gia đình ở nước ta, một nước nông nghiệp có trên 80% dân số là nông dân. Qua các thế hệ, với bản chất cần cù lao động đạ tích tũy, lưu truyền lại nhiều kinh nghiệm quý báu… điều đó cũng làm cho hệ sinh thái VAC thêm đa dạng, phong phú với nhiều hình nhiều vẻ khác nhau…

Cung cấp những kiến thức cần thiết về kỹ thuật lựa chọn, chăm sóc cây trồng, vật nuôi để đạt năng suất, chất lượng cao giúp phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình vườn – ao – chuồng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 98