Câu hỏi & đáp kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét

Công nghệ sản xuất in Offset không ngừng được cải tiến và hoàn thiện. Từ công nghệ sắp chữ chụp chuyển sang ứng dụng công nghệ máy tính để bàn (DTP), máy quét lade để làm các tài liệu xuất bản in chất lượng cao. Từ công nghệ sử dụng kỹ thuật phim chế bản, ngày nay đã chuyển sang công nghệ sử dụng máy tính trực tiếp ghi hình ảnh trên bản in (CTP). Sản phẩm in ngày nay rất đa dạng, kỹ thuật in nhiều màu trên sản phẩm in cũng ngày càng phong phú…

Giới thiệu những nét đặc trưng in và sự khác biệt với các phương pháp công nghệ in Flexo, in chìm hay in ống đồng. Phân tích và giải đáp những trở ngại thường gặp trong công nghệ in Offset…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 58