Kỹ thuật đơn giản trồng cây Mắc-ca ở Việt Nam

Kỹ thuật đơn giản trồng cây Mắc-ca ở Việt Nam

Với những tư liệu khoa học nghiên cứu về cây Mắc-ca của Quảng Tây, tác giả đã đưa vào nghiên cứu và trồng tại Việt Nam. Quyển sách “Kỹ thuật đơn giản trồng cây Mắc-ca ở Việt Nam” cung cấp cho bạn đọc những thông tin về cây Mắc-ca, chủ yếu từ các nước đã trồng Mắc-ca trên diện tích rộng trong nhiều năm; đặc trưng thực vật học và yêu cầu của cây Mắc-ca đối với môi trường sinh thái; phương pháp sản xuất giống; xây dựng vườn cây và chăm óc cây…

Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15