Kỹ thuật bón phân cho rau xanh

Việt Nam là quốc gia mà phần lớn dân số tham gia sản xuất nông nghiệp, trong đó tỷ lệ nông dân tham gia ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng khá cao. Cùng với sự tiến bộ về kỹ thuật sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công nghệ nhân giống, lao tạo và kỹ thuật bảo quản, chế biến sau thu hoạch thì cơ cấu mùa vụ ngày càng thay đổi theo hướng tích cực, hiệu quả mang lại cao cho người nông dân…
Trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật trồng rau an toàn cho năng suất cao. Giới thiệu kỹ thuật trồng và phương pháp bón phân cho một số loại rau xanh.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 93