Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 giảm 78,7%

Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12 ước tính đạt 16,3 nghìn lượt người, giảm 8,1% so với tháng trước và giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt trên 3,8 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm trước.
Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 giảm 78,7%.
Theo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý IV và năm 2020 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong năm 2020, khách quốc tế đến bằng đường hàng không đạt 3.083,2 nghìn lượt người, chiếm 80,3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 78,6%; bằng đường bộ đạt 609,4 nghìn lượt người, chiếm 15,9% và giảm 81,9%; bằng đường biển đạt 144,7 nghìn lượt người, chiếm 3,8% và giảm 45,2%.

Khách đến từ châu Á chiếm 73,3% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 80,4% so với năm trước; khách đến từ châu Âu giảm 69%; khách đến từ châu Mỹ giảm 75,7%; khách đến từ châu Đại Dương giảm 76,2%; khách đến từ châu Phi giảm 73,9%.

————————————————

Visits: 1