GDP năm 2020 tăng 2,91%

Với tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 2,91%, Việt Nam thuộc nhóm có mức tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2020.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Tổng cục Thống kê

Ngày 27/12, Tổng cục Thống kê họp báo công bố báo cáo tình hình kinh tế quý IV và cả năm 2020.
Về tình hình kinh tế quý IV/2020, Tổng cục Thống kê cho biết GDP ước tăng 4,48% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng là mức tăng thấp nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011-2020.
Tuy nhiên khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Bên cạnh đó,  Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 đã tạo động lực cho nền kinh tế nên GDP quý IV/2020 tăng trưởng khởi sắc so với quý III/2020. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,60%; khu vực dịch vụ tăng 4,29%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,07%.

———————————————–

Views: 18