Kết thúc bán hàng đòn quyết định

Kết thúc bán hàng đòn quyết định
Kết thúc bán hàng đòn quyết định: Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, chiêu thức và kỹ năng trong việc nắm bắt tâm lý khách hàng để đưa ra các quyết định đúng lúc nhằm đạt được thành công trong kinh doanh: Phát triển khả năng bán hàng thuyết phục, yếu tố tâm lý trong kết thúc bán hàng, xử lý lời từ chối, nắm vững thủ thuật kết thúc, gấp đôi năng suất – gấp đôi thu nhập…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029462

Kho mượn: MVV.042026; MVV.042027

 

Visits: 6