Jên Erơ

Sách m?i

Viết về cuộc đời của một người con gái nghèo tỉnh lẻ đã kiên cường vật lộn với số phận phũ phàng để bảo vệ phẩm giá và tự khẳng định vị trí xã hội của mình bằng cuộc sống lao động lương thiện.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029130

Kho mượn: MVV.041366; MVV.041367

 

Views: 4