Indonesia xếp thứ 39/94 tổng số nước đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng đầu 2021

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư FDI của Indonesia trong 9 tháng đầu 2021 đạt 5,49 triệu USD, xếp thứ 39/94 tổng số nước đầu tư vào Việt Nam trong năm 2021.

Vốn FDI đầu tư của Indonesia vào Việt Nam được thực hiện dưới hình thức góp vốn mua cổ phần. Tổng số dự án còn hiệu lực của Indonesia tại Việt Nam tính tới tháng 9/2021 là 86 dự án với tổng số vốn là 611,57 triệu USD, xếp thứ 29/141 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Liên quan tới đầu tư của Tập đoàn Gojek (Indonesia) tại Đông Nam Á, trả lời phỏng vấn ngày 27/10/2021 vừa qua, Người đồng sáng lập kiêm CEO của Tập đoàn là ông Kenvin Aluwi cho biết, Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ra bên ngoài thị trường Indonesia và khu vực Đông Nam Á được coi là bước đi đầu tiên của tập đoàn. Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ vận chuyển online ở Singapore và Việt Nam “Hoạt động của chúng tôi tại Singapore trong 02 quý vừa qua rất tốt và chúng tôi đang trong quá trình triển khai dịch vụ Gocar tại Việt Nam” ông Kevin Aluwi cho biết và nhấn mạnh, Tập đoàn sẽ tiếp tục đổi mới các sản phẩm, bổ sung thêm các phương thức vận tải, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác.

———————————————

———————————————

CHI TIẾT BẢN TIN VỀ THỊ TRƯỜNG INDONESIA THÁNG 10 

———————————————

Hits: 37