Bản tin thị trường Nông, Lâm, Thủy sản Số 31/03/2021

Số ra ngày 31 tháng 3 năm 2021, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.

Giới thiệu về các nội dung sau:
– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới;
– Thị trường cao su: trong nước và thế giới; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Dung lượng thị trường nhập khẩu cao su của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2021 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường cà phê: Thị trường thế giới; Trong nước giá cà phê giảm; Giá xuất khẩu bình quân tăng; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của Pháp tháng 1/2021 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường hạt điều: Thị trường hạt điều thế giới; Giá xuất khẩu bình quân hạt điều tháng 3/2021 tăng so với tháng 2/2021; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt điều của Nga trong năm 2020 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường rau quả: trong nước và thế giới; Dung lượng thị trường nhập khẩu rau củ (mã HS 07) của thị trường Đài Loan 2 tháng đầu năm và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường thịt: trong nước và thế giới.
– Thị trường thủy sản: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu thủy sản; Dung lượng thị trường nhập khẩu thủy sản của Đức tháng 1/2021 và thị phần của Việt Nam.
– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới; Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU và thị phần của Việt Nam.
– Thông tin chính sách, chuyên đề: Hàn Quốc nâng cao quản lý kiểm dịch hằng ngày tại các cơ sở chế biến và đóng gói thịt trong bối cảnh COVID-19.

—————————————

Visits: 15