Hỏi và đáp pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm

Hiện nay tệ nạn ma túy, mại dâm là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội. Vậy chúng ta cần phải làm gì để phòng, chống tệ nạn ma túy và mại dâm…
Gồm những câu hỏi và giải đáp pháp luật về phòng, chống ma túy như ma túy lá gì? Các loại chất ma túy thường gặp? các đường xâm nhập của ma túy vào cơ thể; hỏi đáp về phòng chống mại dâm…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 37