Đừng cố gắng bán hãy giúp khách hàng mua

Cuốn sách này được trình bày theo logic của một quy trình bán hàng, từ lúc lập kế hoạch cho đến tiếp thị, trình bày sản phẩm, xử lý, chốt bán hàng và chăm sóc sau bán… Hãy xem những kinh nghiệm này như nhũng gợi ý, một khi vận dụng bạn sẽ biết cách làm phù hợp hơn và hiệu quả hơn nữa…
Tập hợp những kinh nghiệm tuyệt hay bán các sản phẩm dịch vụ mảng ngân hàng bán lẻ tại thị trường Việt Nam được tích lũy và đúc kết trong nhiều năm qua. Các tình huống và ví dụ trình bày trong cuốn sách sẽ là nhang thực tế sống động mà chuyên viên khách hàng gặp phải hằng ngày…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 22