Hát về Bình Thuận: Tập ca khúc nhiều tác giả

Hát về Bình Thuận : Tập ca khúc nhiều tác giả. – H. : Âm nhạc, 1999. – 49tr. ; 19cm + Hình ảnh

Tóm tắt: Giới thiệu 60 ca khúc được chọn lọc hát về Bình Thuận: Bình Thuận quê hương (Thuận Yến); Chiều Phan Thiết (Trần Hoàn); Cây Khế Dục Thanh (Huy Thục);…

Kho Địa Chí: DC.000538, DC.000539

Visits: 269