Đội tuyển thiếu nhi Bình Thuận tích cực tập luyện tham gia Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2023

Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng chính phủ (Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 15/3/2017), ngày 15/3/2023 Liên hiệp Thư viện khu vực Miền Đông Nam bộ và Cực Nam trung bộ ban hành Kế hoạch số 05/KH-LHTV về tổ chức Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện theo sách Liên hiệp Thư viện MĐNB & CNTB năm 2023.

Để thành lập đội tuyển, chuẩn bị tập luyện chương trình tham gia Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện theo sách. Thư viện tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết vận động Trường trung học cơ sở Nguyễn Du cử học sinh tham gia đội tuyển của Thư viện tỉnh Bình Thuận. Đội tuyển bao gồm 10 em học sinh có năng khiếu kể chuyện, có năng khiếu ca hát, múa minh họa được tuyển chọn từ phong trào văn thể mỹ của trường. Mỗi đội tuyển sẽ thực hiện hai phần thi giới thiệu đội tuyển và thi kể chuyện sách. Thời gian tập luyện từ đầu tháng 6 đến khi tham gia liên hoan.
Liên hoan Thiếu nhi kể chuyện theo sách Liên hiệp Thư viện MĐNB & CNTB năm 2023 gồm 9 đội tuyển tham gia được tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận từ ngày 27 đến 29 tháng 7 năm 2023.

Bài và ảnh: Nguyễn Hưng Hạnh

Views: 0