Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến

Hiện nay, các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 triển khai thực hiện trong năm 2022 đã được tích hợp trên cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia. Nhằm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 một cách đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo chất lượng.

Views: 29