Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II

CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT CẤP QUỐC GIA VỀ ĐỀ TÀI BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG VỚI TÊN GỌI “TỔ QUỐC BÊN BỜ SÓNG” LẦN THỨ II
Ngày 07/7/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 319- KH/BTGTU về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II.

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II (viết tắt là Cuộc thi) nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tâp trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 25/7/2023 đến ngày 30/9/2023. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website:www.anhnghethuatbiendaoquehuong2023.com.

————————————————————–

THỂ LỆ CUỘC THI

Hits: 4