9 bài học kinh nghiệm sau 3 năm phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam

TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH BỆNH COVID-19:

9 BÀI HỌC KINH NGHIỆM SAU 3 NĂM PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM

Tổng kết sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch của Việt Nam để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Ngày 29/10/2023, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chủ trì. Tổng kết sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch của Việt Nam để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

TTXVN // https://chinhsachcuocsong.vnanet.vn

 

Views: 0