CPI bình quân năm 2021 tăng thấp nhất kể từ năm 2016

Tổng cục Thống kê vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12, quý IV và cả năm 2021, theo đó, CPI quý IV giảm 0,38% so với quý trước và tăng 1,89% so với cùng kỳ năm 2020. CPI bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với năm 2020, đây là mức tăng bình quân thấp nhất kể từ năm 2016.

Riêng CPI tháng 12/2021 được ghi nhận giảm 0,18% so với tháng trước và tăng 1,81% so với tháng 12/2020. Trong 11 nhóm hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng chính, có 4 nhóm hàng hoá giảm giá so với tháng trước và 7 nhóm hàng hoá tăng giá.

Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng CPI năm 2021 thấp là do giá các mặt hàng thực phẩm trong năm giảm 0,54% so với năm 2020, làm CPI giảm 0,12 điểm phần trăm, trong đó giá thịt lợn giảm 10,52%; giá thịt gà giảm 0,28%.

—————————————————-

Views: 2