Năm 2021, Việt Nam xuất siêu 4 tỷ USD

Theo bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,36 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 29,36 tỷ USD.

Trong tháng 12/2021, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 66,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước.

———————————————-

Visits: 1