Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận

Ngày 12/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đã tổ chức công bố và đưa vào vận hành Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động.

Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận với tên miền https://muinevietnam.vn để tải ứng dụng và sử dụng, vui lòng tra cứu tên miền Binh Thuận Tourism trên kho ứng dụng điện thoại di động hoặc quét mã QR.

Hits: 2