Cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ trong quan hệ giới và phát triển

Người Chăm ở Nam Bộ không chỉ bảo lưu những yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là sự bảo lưu các yếu tố của xã hội mẫu hệ mà còn tuân thủ theo giáo luật Hồi giáo. Bên cạnh yếu tố văn hóa – bao gồm cả tôn giáo – tình trạng kinh tế hộ gia đình có thể ảnh hưởng nhất định đến mối quan hệ giới trong gia đình và xã hội…

Quyển sách “Cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ trong quan hệ giới và phát triển” gồm bức tranh tổng thể về người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ; hộ gia đình và vai trò của phụ nữ; mức sống và sự tham gia của giới nữ trong việc tạo thu nhập của hộ gia đình; giáo dục và chăm sóc sức khỏe…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 34