Chuyện chúng ta không cần người thứ ba

 

Sách m?i
Gồm các câu chuyện: Cuộc đời này anh sẽ mãi là chấp niệm lớn nhất của tôi. Bỏ lỡ em, cả đời này cũng không còn dũng khí yêu thêm một ai khác. Đàn ông cặn bã, thà không có thì hơn. Chính vì không thể có được, nên mới càng day dứt khôn nguôi…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.027880

Kho mượn: MVV.039412; MVV.039413

 

 

Hits: 122