Chuyện chúng ta không cần người thứ ba

 

Sách m?i

Gồm các câu chuyện: Cuộc đời này anh sẽ mãi là chấp niệm lớn nhất của tôi; Bỏ lỡ em, cả đời này cũng không còn dũng khí yêu thêm một ai khác; Đàn ông cặn bã, thà không có thì hơn; Chính vì không thể có được, nên mới càng day dứt khôn nguôi…

Số đăng ký cá biệt:

Kho đọc: DVV.027880

Kho mượn: MVV.039412; MVV.039413

 

Sách đang có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

Hits: 4