Cánh sóng mùa xuân

Sách m?i
Gồm các truyện ngắn: Người già và bánh nếp; Cây nghiêng bóng thẳm; Nương tựa; Trái tim người mẹ; Con xíu; Vét giếng; Lơ lửng; Cây bưởi nở hoa; Mẹ chồng tôi; Vang vọng đền Hùng; Cánh sóng màu xuân…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028807

Kho mượn: MVV.040718; MVV.040719

 

Hits: 2