Giờ chú tuyên truyền gì?

Khi đã đông đủ gia đình, Bác bảo chụp ảnh làm kỷ niệm. Ông tôi sung sướng quá đứng lặng người đi trước vinh dự ấy.
Chụp ảnh xong, Người dặn:
– Tôi sẽ ăn cơm trưa với gia đình, nhà ăn thế nào tôi sẽ ăn thế.

Mẹ tôi và chị Thanh có mua thêm con gà làm cơm. Khi mang cơm lên, Bác ngạc nhiên gọi chị Thanh lại:
– Cô làm thế nào mà hóa cỗ thế này? Nay cô làm thế này, mai tới nơi khác cô bảo nhân dân giết bò, giết lợn để đãi tôi chăng?
Chị Thanh lo quá, mẹ tôi phân trần:
– Đất lề, quê thói, mỗi khi nhà có khách đều tỏ lòng kính trọng …
Bác bảo dọn cơm cả gia đình cùng ăn. Nghe lời Bác, gia đình tôi cử người lên ăn cùng với Bác.
Chiều hôm ấy, đồng chí trong Ủy ban xã cùng một vài cán bộ huyện về công tác tới chào Bác.
Quen như mọi khi có cán bộ cấp trên tới, chúng tôi chuẩn bị sẵn trong óc báo cáo về tình hình trong xã. Không ngờ mở đầu Bác hỏi:
– Xã chú có bao nhiêu mẫu ruộng? Hai vụ chiêm, mùa gieo hết bao nhiêu giống? Thu hoạch được bao nhiêu?
Lúc ấy chúng tôi đâu đã có kế hoạch sản xuất! Nên trước câu hỏi của Bác, chúng tôi đành chịu, không biết đằng nào mà thưa cả.
Bác lại hỏi:
– Đời sống bây giờ khác trước ra sao? Có bao nhiêu gia đình khá, bình thường, còn đói kém?
Cái này thì có thể hiểu được. Chúng tôi báo cáo với Bác con số ước lượng.
Bác không bằng lòng. Người bảo:
– Các chú phụ trách xã mà cái sống còn nhất lại không rõ thì còn nói gì nữa.
Lúc ấy đồng chí Chuyên vừa tới, vào chào Bác.
Người hỏi ngay:
– Chú làm công tác gì?
– Dạ, tuyên truyền ạ!
– Giờ chú tuyên truyền gì?
– Chương trình Việt Minh ạ.
– Bây giờ phải tuyên truyền về Hiến pháp – Bác bổ sung.
Trích trong Kể chuyện Bác Hồ, Sđd, t.4, tr.35.
Trích “Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trang 235-236; Nxb. Chính trị quốc gia, 2008. – 442tr.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận số 286 đường Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết!
Phòng Đọc: DVV.012788
Phòng Mượn: MVV.014888, MVV.014889

Views: 6