Tét đại ca, cậu thật rắc rối!

Sách m?i
Tét đại ca, cậu thật rắc rối!: Gồm các truyện: Chuồn chuồn biết cắn rốn; Tét đại ca và con bò hợm hĩnh; Giấc mơ danh họa nổi tiếng thế giới;; Tét đại ca dạy mèo bắt chuột; Một ngày đầy ý tưởng…

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN/VN.032033; TN/VN.032034; TN/VN.032035

 

Views: 9