Cẩm nang gia đình Việt

Sách m?i
Gồm 5 chủ đề với 55 câu chuyện hằng ngày bằng hình ảnh sinh động, hấp dẫn về các vấn đề như việc kết hôn, quyết định sinh con, chăm sóc con cái, cách giải quyết những khó khăn trong cuộc sống

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029284

Kho mượn: MVV.041674; MVV.041675

 

Views: 10