Tiểu vùng văn hóa Sài Gòn – Gia Định

Sách m?i
Đất Sài Gòn – Gia Định nơi hội tụ nhiều dòng chảy văn hóa, có cơ cấu kiến trúc Việt – Hoa – Châu Âu. Trên 300 năm trước, Bến Nghé – Sài Gòn xưa là nơi tiếp nhận các nguồn lưu dân từ Trung, Bắc đến lập nghiệp, rồi các di dân người Hoa vào định cư ở Biên Hòa, Mỹ Tho cùng hội tụ với dân cư bản địa. Sài Gòn trở thành trung tâm của cả nước đón nhận những ảnh hưởng của văn hóa Pháp, Mỹ qua các giai đoạn thăng trầm của đất nước.

Giới thiệu về vùng đất và bản sắc văn hóa vùng Sài Gòn – Gia Định: lịch sử, con người, đời sống vật chất – kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt văn học, nghệ thuật và di sản văn hóa của vùng Sài Gòn – Gia Định

Ký hiệu:

Kho mượn: MVV.040477

 

Views: 149