Bồi dưỡng đại số 10

Sách m?i
Bồi dưỡng đại số 10: Gồm khái niệm và bài toán cơ bản: Hàm số; Phương trình bậc hai; Tam thức bậc hai; Phương trình bậc hai; Phương trình, bấc phương trình vô tỷ; Hệ phương trình, hệ bất phương trình; Bất đẳng thức;…

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016657

Kho mượn: MVL.020138; MVL.020139

 

Views: 5