Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa đảm bảo quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội

“Tỉnh Bình Thuận phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa đảm bảo quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế – xã hội”. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Chương trình hành động số 26 của Tỉnh ủy (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, diễn ra ngày 22-2.

​Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị do đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Tham gia hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐNDVN; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7…
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, 10 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Sức mạnh quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân tiếp tục được phát huy và nâng cao. Tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển ổn định, vững chắc, góp phần bảo đảm cho quốc phòng, an ninh luôn được củng cố và tăng cường. Đời sống của đại bộ phận Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm LLVT tỉnh.

Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh chuyển biến tích cực; tính chủ động, nhạy bén được nâng lên. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa LLVT tỉnh với các lực lượng được duy trì chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả; xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; thực sự làm nòng cốt tham gia củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Bình Thuận đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhấn mạnh Bình Thuận là tỉnh có vai trò, vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế – xã hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo phải làm tốt hơn nữa công tác nắm, dự báo tình hình, kể cả trên không gian mạng.

Tỉnh Bình Thuận diễn tập phòng, chống bạo loạn.

Trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có dân, ở đó phải có Đảng”, quá trình đó phải chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Việc xây dựng LLVT phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; không ngừng củng cố về tiềm lực, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong tỉnh phải tập trung tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xem đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Chú ý phát triển các mô hình kinh tế, công trình, dự án mang tính lưỡng dụng để vừa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, vừa phù hợp với nhu cầu sử dụng trong thế trận phòng thủ. Tập trung nguồn lực phát triển huyện đảo Phú Quý toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, khoa học công nghệ, quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường; chú trọng xây dựng Phú Quý thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thường xuyên củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh lòng dân trong bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng LLVT tỉnh tinh, gọn, mạnh, có kỷ luật – kỷ cương cao, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội…

Duy Thỉnh // https://baoquankhu7.vn.- 2023 (ngày 22 tháng 2)

 

 

Views: 3