Thông tin tư liệu Bình Thuận tháng 6 năm 2018

Thư viện tỉnh Bình Thuận là nơi tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách – báo và khai thác thông tin thông qua mạng Internet, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức phục vụ: đọc tại chỗ, mượn về nhà và phục vụ ngoài thư viện.
Hiện nay vốn tài liệu của Thư viện tỉnh rất đa dạng như: sách, báo, tạp chí khoa học, sách điện tử, CD-ROM, tài liệu số hóa… và phong phú về nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, phục vụ cho nhiều đối tượng người đọc từ học sinh, sinh viên, những người nghiên cứu khoa học cho đến cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tập Thông Tin Tư Liệu Bình Thuận định kỳ xuất bản 1 tháng 1 số, là tập hợp những bài viết về Bình Thuận được sưu tầm, chọn lọc trên các báo, tạp chí Trung ương được sắp xếp theo từng lĩnh vực bao gồm những nội dung:

1.Chính trị – Kinh tế
2. Văn hóa – Giáo dục
3. Đời sống xã hội – Pháp luật
4. Khoa học công nghệ – Nông nghiệp và Chế biến
5. Du lịch – Địa lý – Lịch sử
6. Thư mục tin bài Bình Thuận trên các báo
—————————————————————————————-

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG

TRẦN VĂN BÉ – GIÁM ĐỐC

BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY

TRẦN QUANG THỊNH
NGUYỄN THỊ LIÊN VINH

—————————————————————————————-

>> Bấm vào đây xem nội dung toàn văn <<

Hits: 17