Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2018

Trong 7 ngày từ 11 đến 17 tháng 6 năm 2018, Thư viện tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn cho cán bộ thư viện. Theo đó, hơn 20 cán bộ thư viện tỉnh cùng với  thư viện các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh tham dự khóa tập huấn.

Nhằm trang bị kiến thức chuyên sâu cho cán bộ thư viện về tầm quan trọng của việc phục vụ người đọc và xử lý kỹ thuật tài liệu trong giai đoạn chuẩn hóa nghiệp vụ hướng đến phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đọc sách, nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với sự phát triển của thư viện trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung của khóa tập huấn bao gồm tổ chức các dịch vụ thông tin; Phương pháp xây dựng Tiêu đề chủ đề tài liệu, ngôn ngữ tìm tin đáp ứng cho nhu cầu tìm kiếm khai thác thông tin phục vụ người đọc trong và ngoài thư viện.

Tham gia giảng dạy khóa tập huấn có thạc sĩ Võ Công Nam – Giảng viên Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ Huỳnh Trung Nghĩa – Trưởng phòng biên mục tài liệu Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc khóa học các học viên được trang bị kỹ năng về công tác phục vụ người đọc và xử lý kỹ thuật tài liệu theo chuẩn quốc tế.

Bài viết: NGUYỄN HƯNG HẠNH
Nguồn tin: thuvienbinhthuan.com.vn

Visits: 2