Bình Thuận quản lý chặt mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói

Tỉnh Bình Thuận giao Sở NN-PTNT tập trung triển khai các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng, cơ sở đóng gói nhằm đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan và các địa phương tập trung triển khai thực hiện tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

Tỉnh Bình Thuận yêu cầu các Sở ngành, địa phương liên quan quản lý chặt mã số vùng trồng để phục vụ xuất khẩu. Ảnh: KS.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng, cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT thiết lập và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác mở cửa thị rường, giải quyết các rào cản kỹ thuật và xử lý các thông báo không tuân thủ quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ NN-PTNT (Cục Bảo vệ thực vật) xây dựng.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo đúng hướng dẫn của Bộ NN-PTNT. Đặc biệt chú trọng công tác tập huấn nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; ghi chép và hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu; nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân liên quan đảm bảo thực hiện đúng các quy định kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm; thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói được cấp mã số…

Sở NN-PTNT thực hiện công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo đúng hướng dẫn của Bộ NN-PTNT. Ảnh: KS.

Đối với các địa phương phối hợp với Sở NN-PTNT Bình Thuận thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản trong đó chú trọng tập huấn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân liên quan đảm bảo thực hiện đúng các quy định kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm; thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói được cấp mã số.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện hiểu và nắm được các quy định về cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy định. Bố trí cán bộ đầu mối thực hiện công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tại địa phương để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Về các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ động xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. Đảm bảo luôn duy trì tình trạng đáp ứng quy định của nước nhập khẩu tại vùng trồng, cơ sở đóng gói. Phối hợp với Sở NN-PTNT tổ chức tập huấn cho nông dân trong vùng nguyên liệu đảm bảo thực hiện đúng các quy định kỹ thuật. Chủ động có biện pháp bảo vệ mã số của mình, kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý khi có thay đổi thông tin liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói hay khi phát hiện vi phạm liên quan đến sử dụng mã số để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tỉnh Bình Thuận yêu cầu các doanh nghiệp chủ động xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. Ảnh: KS.

Ông Phan Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết, để đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu thanh long cần phải có mã số vùng trồng trước khi xuất khẩu; thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp hỗ trợ nông dân thực hiện các quy định trong sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) để bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm; sức khỏe, an toàn lao, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc; quản lý, giám sát chặt chẽ mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói theo đúng quy định.

Vì vậy đến nay ngành nông nghiệp đã đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp 556 mã số vùng trồng và 277 mã số cơ sở đóng gói xuất sang thị trường Trung Quốc và các thị trường khác.

Kim Sơ // https://nongnghiep.vn.- 2022 (ngày 10 tháng 6)

Visits: 2