Bình Thuận triển khai thực hiện nhiều giải pháp mạnh chống khai thác IUU

BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỀU GIẢI PHÁP MẠNH CHỐNG KHAI THÁC IUU

Để triển khai thực hiện Công điện khẩn số 5312/CĐ-BNN-KN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 4 vào tháng 10/2023, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển quán triệt sâu kỹ, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện này; đồng thời, tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU.

Trong đó, tập trung triển khai các biện pháp mạnh, kiểm soát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, nhất là tàu cá thường xuyên hoạt động, lưu trú ngoài tỉnh; ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để tàu cá, ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài; khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các tàu vi phạm vùng biển nước ngoài năm 2022 và năm 2023 theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý triệt để tình trạng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài. Tổ chức thực hiện quyết liệt tháng cao điểm tổng rà soát tàu cá toàn tỉnh, thống kê, sàng lọc, phân loại tàu cá, thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp Giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khẩn trương sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp hạ tầng tại các cảng cá La Gi, Phan Thiết, Phan Rí Cửa, Liên Hương; tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, khắc phục ô nhiễm tại cảng cá nhằm đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU gắn với đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng khai thác tại cảng cá, bến cá, yêu cầu 100% tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên phải cập cảng chỉ định để bốc dỡ sản phẩm theo quy định. Đồng thời, rà soát, kiện toàn các Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá, bến cá của tỉnh; tăng cường nhân lực, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu kiểm soát, phòng chống khai thác IUU.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định của pháp luật; tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến nỗ lực chống khai thác IUU và gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Nguyễn Phương // https://binhthuan.gov.vn

 

Views: 0