Biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Hiệp ước nhằm giữ gìn và phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước và nhân dân nước Việt Nam và Trung Quốc; xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và mãi mãi bền vững, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, tồn tại hòa bình.

Hiệp ước được ký ngày 30 tháng 12 năm 1999.

Nguồn: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Hiệp ước bản Tiếng Trung:

 

Views: 2