Bác tặng khăn quàng

Vào đầu những năm 60 của thế kỷ XX, đồng chí Xuphanuvông và đồng chí Caysỏn Phomvihản sang Hà Nội thăm Bác.
Hai đồng chí và Bác gặp nhau, tình cảm Lào – Việt vô cùng thắm thiết. Bác ôm hôn hai đồng chí. Đồng chí Xuphanuvông ôm chặt Bác, hai bàn tay Hoàng thân vỗ nhẹ vào lưng Bác một hồi lâu. Gió mùa đông bắc mới về lùa hơi lạnh vào phòng khách. Thấy Bác hung hắng ho, đồng chí Caysỏn hỏi nhỏ:

– Thưa Bác, chừng như Bác không được khỏe ạ?
Bác hỏi lại hai đồng chí:
– Ở Lào không rét như ở Việt Nam. Các đồng chí có lạnh lắm không? Sao hai đồng chí lại không choàng khăn cổ?
– Thưa, hôm sang Hà Nội, trời còn ấm…
Bác đứng dậy mở tủ lấy ra hai khăn quàng mới, rồi nói:
– Đồng chí Xuphanuvông và tôi là người già, nhiều tuổi, mỗi người một khăn quàng mới…
Bác tháo chiếc khăn đang quàng, đưa đồng chí Caysỏn:
– Bác trao khăn này để đồng chí Caysỏn quàng.
Trên đường về, đồng chí Xuphanuvông nói:
– Chà, Bác với tôi mỗi người một khăn mới. Mới như nhau.
Đồng chí Caysỏn thì gật đầu:
– Còn tôi, tôi “kế thừa” chiếc khăn quàng của Bác…
Trích trong Bác Hồ – con người và phong cách, Sđd, t.2, tr.125
(Ngô Tuyển)
Trích “Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trang 50 – 51; Nxb. Chính trị quốc gia, 2008. – 442tr.
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận số 286 đường Trần Hưng Đạo – TP. Phan Thiết!
Phòng Đọc: DVV.012788
Phòng Mượn: MVV.014888, MVV.014889

Views: 25