Xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỷ USD trong 9 tháng

9 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 15,8 tỷ USD, tăng 14,4%; lâm sản chính đạt khoảng 11,97 tỷ USD, tăng 31,6%,…

Hạt điều là mặt hàng có sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng trong 9 tháng năm 2021 (Ảnh: BT)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm 7,6% so với tháng 9/2020 nhưng tăng 4,8% so với tháng 8/2021. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Cà phê, cao su, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ,…Trong đó, cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, cao su tăng 17,1% khối lượng và 52,7% về giá trị, hạt điều tăng 16,6% về khối lượng và tăng 14,8% về giá trị,…

————————————————

Visits: 32