Xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng: Thặng dư 3,14 tỷ USD

6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 24,23 tỷ USD, thặng dư thương mại 3,14 tỷ USD. Nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh cả lượng và giá trị. Đáng chú ý, Mỹ vươn lên là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Xuất khẩu tăng mạnh

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Văn Việt- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT) cho biết, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 3,84%; tốc độ tăng GDP ngành nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 3,82%; trong đó, nông nghiệp tăng 3,69%; lâm nghiệp tăng 3,98%; thủy sản tăng 4,25%. Đáng chú ý, mặc dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19, nhưng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản vẫn tăng mạnh, đạt kết quả cao vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đạt trên 24,23 tỷ USD.

Đóng góp vào thành công đó, có những mặt hàng với kim ngạch xuất khẩu tăng cao, gồm: cao su, chè, hồ tiêu, hạt điều, rau quả, sắn và sản phẩm từ sắn, gỗ và sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm… Trong đó, cao su, chè, rau quả, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu.

———————————————

Visits: 16